tryby udzielania zamówień publicznychtryby udzielania zamówień publicznych dodatkowo przemian umów. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z czerwca r. stanowi milowy krok w tym kierunku. Przede wszystkim chodzi o rezygnację z pisemnej formy komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami na rzecz środków elektronicznych. Ustawa dodała nowy rozdział a, religijny komunikacji zamawiającego z od jakiej kwoty zamówienia publiczne wykonawcami. Przewiduje on rezygnację z pisemnej formy komunikacji na rzecz porozumiewania się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (faks i środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Zamawiający może usztywnić sposób przedstawienia informacji zawartych w ofertach w postaci katalogu elektronicznego albo dołączenia katalogu elektronicznego do oferty. Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a podobnie oświadczenia składane poprzez wykonawców, w tym JEDZ, będą musiały być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności. W trakcie artykułu omówimy : podpis elektroniczny, platformę e-Zamówienia, definicję środków komunikacji elektronicznej i dokumentu elektronicznego, sprzęt i urządzenia wymagane do zapewnienia zgodności z przepisami o elektronizacji zamówień publicznych, prowadzenie postępowania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, ESPD, przechowywanie i udostępnianie dokumentów elektronicznych. Artykuł adresowany jest do osób odpowiedzialnych za realizację i od jakich kwot zamówienia publiczne dokumentowanie procedur, jakże dodatkowo dla osób podejmujących decyzje w komórkach zamówień publicznych albo zamawiającego. Adresatem niniejszego artykułu jest także przełożony jednostki (kierownik zamawiającego) odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania. Artykuł adresowany do kierowników działów zamówień i specjalistów ds. zamówień publicznych, w administracji rządowej dodatkowo samorządowej, konsultantów i trenerów zamówień publicznych, przedstawicieli firm startujących w przetargach, kierowników oddziałów inwestycji (rozwoju i planowania) w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, zarządców komunalnych, prezesów i dyrektorów spółek komunalnych i skarbu państwa, prezydentów, burmistrzów, wójtów, skarbników, sekretarzy gmin.

Komentarze: 2


noavatar.png
Barbara Adamiak 2020-05-08

Wielka V Powinienem zdecydowanie powiedzieć, jestem pod wrażeniem Twojej witryny. Nie miałem problemów z nawigacją po wszystkich kartach i związanych z nimi informacjach, co było naprawdę proste w obsłudze. Niedawno znalazłem to, czego się spodziewałem, zanim się o tym dowiesz. Dość niezwykła. Prawdopodobnie będzie to docenić dla tych, którzy dodają fora lub coś, temat strony internetowej. aby komunikować się z klientem. Doskonałe zadanie ..

noavatar.png
Jan Gwalbert Konradzie 2020-05-09

Dziękuję za rozsądną krytykę. Ja i mój sąsiad właśnie przygotowywali się trochę do zbadania tego. Dostaliśmy chwycić książkę z naszej lokalnej biblioteki, ale myślę, że dowiedziałem się bardziej jasne z tego postu. Cieszę się, że takie wspaniałe informacje są udostępniane swobodnie.

Najnowsze artykuły:

Top