Własność lokali


Zawiera największą i najbardziej aktualną bazę cen jednostkowych rynkowych. Zgodnie z nowymi przepisami eliminującymi obligatoryjne podstawy kosztorysowania, fundament cen w pełni dostosowana jest do sporządzania wycen inwestycji i kosztorysów metodą uproszczoną, opartą na rynkowych cenach jednostkowych, także w ramach zamówień publicznych, jakim sposobem i ułożenie ciała nimi. Publikowane wskaźniki cen służą do: szacowania kosztów inwestycji, szacowania nieruchomości, szkód majątkowych, obliczania wartości kosztorysowej inwestycji (WKI), w przypadku dofinansowania ich z budżetu państwa i ZZK na rzecz inwestycji pozycja budżetowych. Tworzą dodatkowo podstawy do opracowania i weryfikacji kosztorysów inwestorskich, ofertowych w przetargowym trybie zlecania robót oraz negocjowania cen w postępowaniu bez przetargowym. Wydawnictwo obejmuje ceny jednostkowe rynkowe (zobacz więcej spis treści): robót: budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, inżynieryjnych (sieci, tereny zielone itp.); obiektów (z zakresu różnego rodzaju budownictwa), szczególnie przydatne jako obiekty modelowe przy szacowaniu kosztów inwestycji, sporządzaniu Zbiorczych Zestawień Kosztów (ZZK) również Wartości Kosztorysowej Inwestycji (WKI); Znajdują się w nim zarówno wskaźniki procentowe: kosztów dokumentacji projektowej, usług powiązanych z budownictwem: nadzoru autorskiego, inwestorskiego, inwestora zastępczego itp. Głównym celem tych wskaźników jest zabezpieczenie w budżecie inwestycji wysokości nakładów na te elementy. Zawiera jednostkowe ceny rynkowe robót remontowo-budowlanych również jednostkowe ceny rynkowe, dotyczące robót remontowych w obiektach zabytkowych (zobacz więcej spis treści). Publikowane ceny jednostkowe obejmują swoim zakresem wszystkie branże robót budowlanych w zakresie remontów i modernizacji. Wskaźniki cenowe mogą być wykorzystywane przy sporządzaniu wycen i kosztorysów metodą uproszczoną na remonty w branży: ogólnobudowlanej sanitarnej i instalacje wod.-kan., c.o., gaz., wentylacja elektrycznej inżynieryjnej i sieci zewnętrzne sanitarne i energetyczne. Katalog obejmuje również obiekty modelowe, które stanowią źródło wskaźników cenowych na remont i modernizację wybranych części obiektów kubaturowych, wskaźników cenowych na wykonanie rozbiórek także wskaźników cenowych na przeprowadzenie remontów w zakresie instalacji w obiektach kubaturowych, jakże też w obiektach inżynieryjnych. Publikowane wskaźniki cen można wykorzystać do: ustalenia szacunkowej wartości robót związanych z przeprowadzeniem remontu, modernizacji czyli rozbiórki; szacowania szkód majątkowych, np. doznanych na skutek działania klęsk żywiołowych; sporządzania planów remontów dla obiektów, które będą finansowane ze środków budżetu państwa; określenia wartości przedmiotu zamówienia na rzecz obiektów, których remonty i modernizacje będą przeprowadzane w trybie zamówień publicznych; sporządzania wycen i kosztorysów przy ubieganiu się o kredyt bankowy na remont czyli modernizację; szacowania nakładów koniecznych do poniesienia przy przeprowadzaniu remontu albo modernizacji, przy wycenie nieruchomości poprzez rzeczoznawców majątkowych (operaty szacunkowe); analiz porównawczych na etapie wyboru technologii modernizacji obiektu innymi słowy jego wybranych części; opracowania i weryfikacji kosztorysów inwestorskich i ofertowych, zarówno w przetargowym i bezprzetargowym trybie zlecania robót dodatkowo negocjowania cen przy wyborze wykonawcy, podczas postępowania bezprzetargowego.

Najnowsze artykuły:

Top