Usługi budowlane Prezentacja i ujawnianie informacjiUsługi budowlane Prezentacja i ujawnianie informacji na usługi budowlane zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą wiedzieć m. in.: w który sposób ująć kontrakty długoterminowe w rachunkowości przedsiębiorstw? Jakie są sposoby wyceny i ujęcia w sprawozdaniu finansowym przychodów i kosztów połączonych z realizacją kontraktów długoterminowych? Jak scharakteryzować moment rozpoczęcia i zakończenia kontraktu, przypadający na różne okresy czy usługi budowlane muszą mieć kasę fiskalną 2020 sprawozdawcze? Celem usług budowlanych jest zapoznanie uczestników z zasadami ewidencji, rozliczania i prezentacji w sprawozdaniu finansowym informacji o niezakończonych kontraktach na wykonanie usług. Podczas zajęć uczestnikom zostaną przekazane rzeczowe umiejętności dotyczące ewidencji, rozliczania i prezentacji kontraktów. usługi budowlane obrazuje podobieństwa i różnice pomiędzy KSR 3 i MSR 11 Umowy o usługę budowlaną. Korzyści dla uczestników usług budowlanych: Usługi budowlane Cel zakres i najważniejsze definicje standardu,Usługi budowlane Definicja przychodów z umów budowlanych,Usługi budowlane Koszty nienależące do kosztów umów budowlanych,Usługi budowlane Prezentacja informacji o niezakończonych usługach budowlanych w sprawozdaniu finansowym Przyswojenie szczegółowej wiedzy dotyczącej rozliczania i ujmowania długoterminowych umów w sprawozdaniu finansowym. Adresaci usług budowlanych: osoby, które mają obecnie czyli w przyszłości będą miały do czynienia z umowami długoterminowymi – w szczególności z branż budowlanej dodatkowo informatycznej, głównych księgowych, księgowych, a również kierowników różnego szczebla, odpowiedzialnych za prowadzenie długoterminowych wzorców np. budowlanych lub IT lub Usługi budowlane ceny wewnętrzne,Usługi budowlane Definicja przychodów z umów budowlanych,Usługi budowlane Koszty nienależące do kosztów umów budowlanych,Usługi czy usługi budowlane muszą być na vat budowlane Rezerwa na przewidywaną stratę na umowie

Najnowsze artykuły:

Top