świadectwo pracy 1/2 etatu urlop


foto

Dodany: 2020-02-11
Kategoria: Prawo pracy
Komentarze: 0

W dniu 1 stycznia 2019 r wchodzą

W dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych, również w postaci papierowej, jakże i elektronicznej. Nowy status pozwoli na elektronizację dokumentacji.

Zobacz więcej ...


Najnowsze artykuły:

Top