Wycena posiadanych poprzez jednostkę pomocyWycena posiadanych poprzez jednostkę pomocy społecznej składników majątku. Specyfika rachunkowości budżetowej (a więc również rachunkowości jednostek pomocy społecznej) wynika z podporządkowania jej odzwierciedleniu zdarzeń koncentrujących się wokół gdzie złożyć wniosek o świadczenia rodzinne wykonania budżetu jednostki macierzystej Rachunkowość ta musi być dostosowana do wymogów RachU (oraz międzynarodowych standardów rachunkowości), jaka – w ograniczonym zakresie – jest dodatkowo obowiązującą jednostki pomocy społecznej jak złożyć wniosek o świadczenia rodzinne przez internet Jednocześnie odpowiadać musi zasadom realizacji budżetu (oraz planu finansowego w przypadku jednostek budżetowych), a więc reagować specyfice jednostek pomocy społecznej Niewłaściwe zorganizowanie ewidencji księgowej w jednostce może sprawiać wielu nieprawidłowości, w tym zagrożonych sankcjami z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych (n pnieprzekazanie zysków w terminie albo przekazanie ich w niepełnej wysokości, przeznaczenie dochodów budżetowych na finansowanie wydatków jednostki pomocy społecznej, dopuszczenie do przedawnienia opłaty jednostki)Konsekwencję stanowić może zarówno nieprawidłowe okresowe sprawozdawanie z realizowanych działań, co także obarczone jest odpowiedzialnością z tytułu naruszenia dyscypliny budżetowej W skrajnej sytuacji może sprawiać uznania ksiąg rachunkowych jednostki budżetowej za nierzetelne Posiadany poprzez jednostkę pomocy społecznej własność trwały razem z upływem czasu traci swą wartość początkową Wyrazem jej zmniejszenia jest okresowe korygowanie wartości początkowej aktywów kiedy składać wniosek o świadczenia rodzinne trwałych (z wyjątkiem dóbr kultury oraz gruntów) o wartość zużycia (umorzenia)Wyrażona w pieniądzu wartość dokonanego umorzenia, obciążająca koszty działalności jednostki, stanowi amortyzację Zgodnie z rozwiązaniami SzczegZasRachR odpisów umorzeniowych innymi słowy amortyzacyjnych dokonuje się według zasad przyjętych poprzez jednostkę zgodnie z przepisami RachU Jednakże, ustalając zasady umarzania albo amortyzacji, jednostka skalarna może przyswajać stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych bądź stawki określone przez dysponenta części budżetowej względnie zarząd jednostki samorządu terytorialnego Tym samym SzczegZasRachR daje możliwość indywidualnego określenia zasad utraty wartości majątku trwałego, wpływając na wysokość rocznych kosztów funkcjonowania (w postaci amortyzacji)

Komentarze: 2


noavatar.png
Ewa Bończak-Kucharczyk specjalizuje się w zagadnieniach nieruchomości 2020-05-05

Dziękuję za rozsądną krytykę. Ja i mój sąsiad właśnie przygotowywali się trochę do zbadania tego. Dostaliśmy chwycić książkę z naszej lokalnej biblioteki, ale myślę, że dowiedziałem się bardziej jasne z tego postu. Cieszę się, że takie wspaniałe informacje są udostępniane swobodnie.

noavatar.png
Mariusz Pogoński 2020-05-16

Po prostu chcę powiedzieć, że twój artykuł jest tak niesamowity. Jasność w Twoim stanowisku jest po prostu doskonała i mogę założyć, że jesteś ekspertem w tej dziedzinie. Cóż, po twojej zgodzie pozwól mi złapać swój kanał RSS, aby być na bieżąco z nadchodzącym postem. Dzięki milionowi i zadbaj o to, aby praca była przyjemna

Najnowsze artykuły:

Top