Monitoring wizyjny dane wrażliwe z monitoringu i MonitoringMonitoring wizyjny dane wrażliwe z monitoringu i Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych - wymagania RODO, wytyczne UODO, wnioski z kontroli. RODO to pierwszy akt prawny, który w sposób niewyniosły wiąże zagadnienie monitoringu wizyjnego z regulacjami o ochronie danych osobowych. Do tej pory mamy do czynienia z sytuacją, w której nie obowiązują żadne kompleksowe regulacje dotyczące monitoringu wizyjnego. Moment rozpoczęcia stosowania kodeksów RODO postawił przed podmiotami korzystającymi z monitoringu wizyjnego nowe, tym razem wprost sformułowane, obowiązki. Wiążą się one z działalnością polegającą na systematycznym monitorowaniu miejsc innymi słowy osób. Taki zamysł prawny wskazuje z jednej strony na wagę zagadnienia, a z drugiej czy ochrona danych osobowych na istnienie ryzyk zgrupowanych z przetwarzaniem danych osobowych przy użyciu monitoringu wizyjnego. Na Administratorów Systemów Informatycznych oraz Inspektorów Ochrony Danych systemów służących do przetwarzania danych osobowych nałożono nowe obowiązki. Na blogu prowadzący zapozna Państwa z nowymi wymaganiami. Przedstawi dodatkowo procedurę oceny skutków na rzecz systemów monitoringu wizyjnego zgodnie z RODO. Jednocześnie uczestnicy zapoznają się z rozwiązaniami szczególnymi takimi jakże systemy RCP, RFID, monitorowanie pracownika oznacza to też sieci. Inspektor Ochrony Danych odpowiada za monitorowanie zgodności i rekomendacje w obszarach informatycznym, fizycznym oraz organizacyjnym. By przeprowadzić szacowanie ryzyka, ocenić skuteczność, zrozumieć architekturę, Inspektor Ochrony Danych powinien posiadać podstawową wiedzę o zabezpieczeniach i sposobach ochrony danych osobowych w systemach informatycznych. Podczas przewodniczący bezpośrednio i praktycznie wyjaśni jakże nie programista dlaczego ochrona danych osobowych jest wazna powinien rozmawiać z adminem? jak zostać inspektor ochrony danych osobowych jaka jest rola IOD w bezpieczeństwie IT? czego IOD może prognozować od IT i jak to osiągnąć? jakich dokumentów wymagać od IT i jak pomóc ich tworzeniu? co rozumiemy pod pojęciami z obszaru IT typu UTM, DMZ itp.? Na blogu omówione zostaną również przykłady zabezpieczeń oraz dokumentacji IT, jakich zapisy mogą być stosowane w sprawie organizacji obszaru informatycznego. Jedną z najważniejszych części będzie wyrażenie omowne pytań kierowanych do IT w sprawie ustalenia stanu ochrony danych osobowych w systemach informatycznych.

Najnowsze artykuły:

Top