Rachunkowość finansowa Faktura jako podstawoweRachunkowość finansowa - Faktura jako rachunkowość finansowa od podstaw podstawowe narzędzie rozliczania podatku VAT od asystenta do biegłego rewidenta! - takie jednostka słownikowa jest myślą przewodnią art barki ds. księgowości. To pierwszy, pomimo tego ogromnie poważny krok na drodze kształcenia zawodowego księgowych, dla osób które świeżo pracują w działach rachunkowości innymi słowy chcą wówczas taką pracę podjąć. Słuchacze poznają podstawy rachunkowości, podstawy działalności gospodarczej, podstawy podatków oraz podstawy prawa pracy. Mogą także zdobyć umiejętności fakturzystki/ty, ponieważ w trakcie art omawiane są zagadnienia związane z fakturami i podatkiem VAT oraz pracą w systemie Symfonia Handel. Wiele firm poszukuje pracowników na stanowisko asystenta do spraw księgowości, oferuje stabilne miejsce pracy i możliwości rozwoju zawodowego, zachęcając przykładowo do dalszego kształcenia na kursie samodzielnego księgowego. Ten zajęcia jest adresowany również do właścicieli i osób zarządzających firmami prowadzącymi pełną rachunkowość, jacy nie znają rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza jej podstaw. Jego ukończenie gwarantuje sprawną komunikację z działem księgowości innymi słowy biurem rachunkowym także niweluje wiele niepotrzebnych nieporozumień pomiędzy księgowym a kierownikiem jednostki. Rachunkowość małych i mikro jednostek i ich specyfika staje się rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza jasna i zrozumiała. Gwarantujemy minimum teorii i maksimum praktyki! Celem artykułu na blogu jest wszechstronne przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu księgowego (kod zawodu 331301), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy dodatkowo zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014r., poz. 1145). Uczestnicy poznają wszelkie niezbędne aspekty posługiwania się dokumentami księgowymi i urządzeniami ewidencyjnymi, zapoznają się z ogólnymi zasadami opodatkowania i prowadzenia ewidencji podatkowych, uczą się księgowania typowych operacji gospodarczych a podobnie sporządzania sprawozdania finansowego małych i mikro jednostek. W jego trakcie przekazywane są podobnie umiejętności niezbędne na samodzielnym stanowisku fakturzystki/ty. Kurs może być pomocny dodatkowo dla kierowników jednostki firm prowadzących pełną rachunkowość. To pierwszy etap zawodu księgowego, który otwiera drogę do zdobycia tytuły samodzielnego księgowego, głównego księgowego także dyplomowanego księgowego. Biegli rewidenci zarówno pewnego dnia uczyli się podstaw zawodu, z tej przyczyny przyświeca mu nasze leksem – Od asystenta do biegłego rewidenta!

Najnowsze artykuły:

Top