Prawo restrukturyzacyjne jakże zaskarżyć zwrotPrawo restrukturyzacyjne - jakże zaskarżyć zwrot zgłoszenia wierzytelności skończony poprzez syndyka? sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne układy wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym również układy wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe również niektórych innych ustaw (Dz.U.2019r., poz. 1802), jaka jak najbardziej zmienia regulacje Prawa upadłościowego dodatkowo Prawa restrukturyzacyjnego. Jjest przekazanie znajomości na temat znowelizowanych przepisów, a również wypracowanie w zakresie dyskusji i rozwiązywania kazusów właściwej metodologii prowadzenia i uczestniczenia w prowadzonym według innowacyjnych zasad postępowaniu upadłościowym, w szczególności postępowaniu upadłościowym prowadzonym względem osoby fizycznej, która nie jak efektywnie przeprowadzić postępowanie upadłościowego dłużnika, który nie prowadzi działalności gospodarczej (upadłość konsumencka)? prowadzi działalności gospodarczej, również postępowaniu restrukturyzacyjnym. Blog prowadzone jest w nowatorskiej formule przez dwie osoby jednocześnie. Prowadzącymi są sędzia także adwokat posiadający licencję doradcy restrukturyzacyjnego, jakie składniki majątku nie wchodzą do masy upadłości? który sprawuje w postępowaniach restrukturyzacyjnych funkcję nadzorcy sądowego także zarządcy. Taka formuła szkolenia pozwoli na dokonanie analizy omawianych problemów z najbardziej praktycznego punktu widzenia. Zderzenie postrzegania problemu przez pełnomocnika i doradcę restrukturyzacyjnego z postrzeganiem tego samego problemu przez sędziego pozwoli uczestnikom szkolenia na pełne zrozumienie problematyki postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Najnowsze artykuły:

Top