Zobacz mikropożyczka 5000 ile się czekaZobacz mikropożyczka 5000 ile się czeka w związku z panującą epidemią koronawirusa państwo przygotowało pakiet tarczy antykryzysowej, z przyczyny któremu przedsiębiorcy będą mogli zyskać m.in. dodatkowe środki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia aktywności gospodarczej. Środki te da zapożyczenie 5000 złotych na rzecz mikroprzedsiębiorców. Sprawdźmy, jakie warunki trzeba spełnić, aby ją uzyskać, a również w jaki sposób będzie do kiedy mikropożyczka później możliwe jej umorzenie. Pożyczka 5000 złotych dla kogo mikropożyczka tarcza na rzecz mikroprzedsiębiorców – kto może z niej skorzystać? Zgodnie z art. 15zzd ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach zgrupowanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych także niektórych innych ustaw starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazową pożyczkę mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 roku. Art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo przedsiębiorców: Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w przynajmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: a.) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników dodatkowo b.) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług również z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, innymi czy mikropożyczka jest przychodem słowy sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na mat jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. Na jakich zasadach przyznawana jest pożyczka 5000 złotych dla firm? Iżby uzyskać takie świadczenie, trzeba złożyć wniosek o pożyczkę do powiatowego urzędu pracy, trafnego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Pożyczka, o której mowa: może być udzielona do wysokości 5000 zł; posiada oprocentowanie stałe, jakie wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski; może być spłacana w czasie nie dłuższym niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału razem z odsetkami poprzez 3 miesiące od jej udzielenia. Ważne Wnioski można składać dopiero po ogłoszeniu naboru poprzez dyrektora powiatowego urzędu pracy. We wniosku o pożyczkę mikroprzedsiębiorca oświadcza o stanie zatrudnienia na 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. W związku z tym zobowiązany on będzie do podpisania się pod klauzulą o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej.

Najnowsze artykuły:

Top