Zobacz prawo obrony mieszkania znaczenieZobacz prawo obrony mieszkania znaczenie prawa spółdzielczego i mieszkaniowego jest niesłychanie duże mając na uwadze na to, że dotyczy wielu mieszkańców Polski, będących członkami spółdzielni mieszkaniowych. Kwestie prawo najemcy mieszkania podstaw prawnych prawa do lokalu, form prawnych używania z lokali i ich nabywania to zasadnicze zadania na rzecz większości Polaków. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jaka obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Generalnie oznacza to, że wysokość opłaty przekształceniowej będzie równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jaka byłaby do zapłaty w dniu 1.1.2019 r. Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Prawo mieszkaniowe reguluje także różne tytuły legislacyjne do lokalu (odrębna własność lokalu, spółdzielcze prawa do lokalu), a szczególnie problemy powstające w związku z różnymi postaciami najmu lokalu, a także wyjątkowo skomplikowaną umowę, zmierzającą do sfinansowania wybudowania lokalu na rzecz jej strony poprzez profesjonalnego przedsiębiorcę (umowa deweloperska). Uwzględnia wszystkie zmiany, które pojawiły się od momentu publikacji książkowej ostatniego wydania. Są to m.in. ustawa z 13.6.2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości dodatkowo niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1309), ustawa z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach zgrupowanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych także wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dodatkowo niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568).

Najnowsze artykuły:

Top