Współczesne prawo karne powinno uspokajać obie teWspółczesne prawo karne powinno uspokajać obie te funkcje. Rola i znaczenie każdej z nich są różne w zależności od tego, o jakie przestępstwo i o który podmiot w postępowanie karne przeciwko sprawcom handlu ludźmi procesie karnym chodzi. Funkcja sprawiedliwościowa odgrywa większą rolę przy tradycyjnych, pospolitych przestępstwach, gdzie pokrzywdzonym jest konkretna jednostka (np. zabójstwo, zgwałcenie, kradzież). Odgrywa ona natomiast mniejszą, a czasami wręcz żadną rolę przy tzw. przestępstwach bez ofiar, godzących w interes ogólny, takich jak: podrabianie dokumentów, nielegalne posiadanie broni, szpiegostwo. Każda ze wspomnianych funkcji ma też różne znaczenie i w różnym stopniu jest akcentowana poprzez postępowanie karne przeciwko radcy prawnemu osoby biorące udział w realizacji odpowiedzialności karnej. Pokrzywdzony żądający ścigania sprawcy nie robi tego z myślą o ochronie społeczeństwa przed powtórzeniem się czynu, lecz z chęci odpłacenia sprawcy za doznaną kiedy można wznowić postępowanie karne krzywdę. Z kolei prokurator czyli sędzia kieruje się w niewielkim stopniu taką emocją, a w wyższym stopniu myślą o efekcie ochronnym represji karnej.

Komentarze: 2


noavatar.png
Radosław Dyki absolwent Wydziału Prawa 2020-05-17

Wierzę, że ta strona internetowa ma kilka naprawdę fantastycznych informacji dla każdego: D. "Moralność, jak sztuka, oznacza gdzieś rysować linię". przez Oscar Wilde.

noavatar.png
Anna Gierusz napisała podręcznik do samodzielnej nauki 2020-05-19

Lubię ten post, podobało mi się to. Doceniam za wysiłki.

Najnowsze artykuły:

Top