Ustawę o ochronie praw lokatorów ArtykułUstawę o ochronie praw lokatorów. Artykuł adresowany jest do prawników również studentów prawa, dla których znajomość bieżących przepisów stanowi warunek prawidłowego uzyskiwania zawodu. Kolejne wydania książce uwzględniają najświeższe zmiany, poprzez co zapewniają bieżącą znajomość prawa. Aktualny stan prawny Czytelne hasła i tekst Przypisy od Redakcji Wyróżnienie najnowszych zmian Wybór aktów prawnych Indeks rzeczowy. W lekturze omówiono zadania dotyczące m.in.: Pojęcie nieruchomości w prawie polskim, Prawo własności nieruchomości, Rodzaje, tryby i specyfika podziałów nieruchomości, Opłaty adiacenckie, Odrębna własność lokali, Spółdzielcze prawa do lokali, Użytkowanie wieczyste, Obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, Dokumentowanie tytułu własności nieruchomości także umowy dotyczące nieruchomości, Prawo pierwokupu, odkupu, wykupu, pierwszeństwa nabycia także nabycia za zapłatą równowartości kiedy nowelizacja prawa budowlanego 2020 pieniężnej, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami po deregulacji, Wycena i egzekucja nieruchomości, Rola oraz prawa i obowiązki notariusza w obrocie nieruchomościami. Właściwym w sprawach gospodarki nieruchomościami, regulowanych przepisami ustawy, jest minister właściwy do spraw budownictwa, organizowania i zagospodarowania przestrzennego także mieszkalnictwa. Nieruchomości stanowią w Polsce uprzednio z okładem 2/3 majątku narodowego i nadal odnotowuje się ich stały rozwój. Z nieruchomościami spojone jest nasze życie rodzinne (mieszkania, domy, sklepy, hotele, pensjonaty), nasza działalność zawodowa prawo budowlane jakie zmiany 2019 (biura, fabryki, gospodarstwa rolne, zakłady pracy), nasze podróże (dworce, porty, drogi), nasze zdrowie (szpitale, kliniki, przychodnie zdrowia), nasz wypoczynek (kina, teatry, parki, lasy), powiem więcej nasze życie duchowe (kościoły, klasztory, cmentarze). Nieruchomości stanowią dla milionów osób źródło stałego dochodu i przedmiot finansowego zabezpieczenia. Pełnią one kluczową rolę we wszystkich sferach aktywności państwa i egzystowania jego obywateli. Nic przeto dziwnego, że prawo nieruchomości stało się obecnie jedną z najważniejszych i najdynamiczniej rozwijających się dziedzin prawa, a specjaliści z tego zakresu są najbardziej poszukiwanymi na rynku pracy.

Najnowsze artykuły:

Top