COVID19 i środki utrzymania rachunkoweCOVID-19 i środki utrzymania rachunkowe i podatkowe gminy definicja 31 marca 2020 roku weszły w życie przepisy szczególne regulujące prowadzenie postępowań podatkowych w czasach epidemii COVID-19. Ustawodawca wprowadził dodatkowo nowe rozwiązania w przedmiocie dochodzenia i windykowania podatków i opłaty publicznoprawnych. Obowiązują zarówno nowe przepisy w odniesieniu do zobowiązań cywilnoprawnych w ten sposób gmin w jaki sposób i powiatów także województwa. Przeznaczone jest na rzecz pracowników służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się dochodami podatkowymi, publicznoprawnymi i cywilnoprawnymi na rzecz gminy, powiatu i województwa (skarbnicy i księgowi dodatkowo osoby zajmujące się dochodzeniem i windykacją należności na rzecz jst). Dowiesz się: Nowe rozwiązania w zakresie opłaty cywilnoprawnych. Nowe normy odstąpienia od dochodzenia opłaty o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym. Szersze kompetencje wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarządu powiatu i zarządu województwa w odstąpieniu od dochodzenia opłaty cywilnoprawnych na rzecz gminy, powiatu i województwa. Nowe regulacje udzielania ulg w spłacie najmu, dzierżawy, użytkowania stanowiących dochody Skarbu Państwa, dochodzonych na zasadach zadań administracji dochód rachunkowy i podatkowy gminy z podatków rządowej. Nowe reguły pomocy publicznej przy stosowaniu ulg w spłacie zobowiązań cywilnoprawnych. Zmiany w rocznej opłacie przekształceniowej. Nowe podstawy do udzielania ulg i zwolnień podatkowych. Zwolnienie w podatku od nieruchomości. Prawo innymi słowy obowiązek? Omówienie wzorów uchwał. Przesunięcie terminu płatności lub odroczenie? Kiedy uchwała a kiedy decyzja? Wzory uchwał i ich omówienie. Nowe zasady stosowania pomocy publicznej w podatkach. Problem opłaty prolongacyjnej w okresie epidemii. Procedury podatkowe w okresie COVID-19: nowe terminy postępowań; metody kontaktu z podatnikiem; nowe zasady obliczania terminu przedawnienia; Egzekucja administracyjna w czasach epidemii: czy wysyłać upomnienia? Kiedy wystawiać tytuły wykonawcze? Czy wszystkie egzekucje będą wstrzymane na okres epidemii?

Najnowsze artykuły:

Top