COVID19 i środki utrzymania rachunkowe i podatkoweCOVID-19 i środki utrzymania rachunkowe i podatkowe gminy z pit 31 marca 2020 roku weszły w życie przepisy szczególne regulujące prowadzenie postępowań podatkowych w czasach epidemii COVID-19. Ustawodawca wprowadził dodatkowo nowe rozwiązania w przedmiocie dochodzenia i windykowania podatków i opłaty publicznoprawnych. Obowiązują także nowe przepisy w odniesieniu do zobowiązań cywilnoprawnych w taki sposób gmin w jaki sposób i powiatów także województwa. Przeznaczone jest dla pracowników służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się dochodami podatkowymi, publicznoprawnymi dochody rachunkowe i podatkowe gminy ustawa i cywilnoprawnymi na rzecz gminy, powiatu i województwa (skarbnicy i księgowi oraz osoby zajmujące się dochodzeniem i windykacją należności na rzecz jst). Dowiesz się: Nowe rozwiązania w zakresie opłaty cywilnoprawnych. Nowe zasady odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego albo jej jednostkom organizacyjnym. Szersze kompetencje wójta, dochody rachunkowe i podatkowe gminy burmistrza, prezydenta miasta, zarządu powiatu i zarządu województwa w odstąpieniu od dochodzenia opłaty cywilnoprawnych na rzecz gminy, powiatu i województwa. Nowe regulacje udzielania ulg w spłacie najmu, dzierżawy, użytkowania stanowiących dochody Skarbu Państwa, dochodzonych na zasadach zadań administracji rządowej. Nowe reguły pomocy publicznej przy stosowaniu ulg w spłacie zobowiązań cywilnoprawnych. Zmiany w rocznej opłacie przekształceniowej. Nowe podstawy do udzielania ulg i zwolnień podatkowych. Zwolnienie w podatku od nieruchomości. Prawo oznacza to obowiązek? Omówienie wzorów uchwał. Przesunięcie terminu płatności oznacza to odroczenie? Kiedy uchwała a kiedy decyzja? Wzory uchwał i ich omówienie. Nowe reguły stosowania pomocy publicznej w podatkach. Problem opłaty prolongacyjnej w okresie epidemii. Procedury podatkowe w okresie COVID-19: nowe terminy postępowań; metody kontaktu z podatnikiem; nowe normy obliczania terminu przedawnienia; Egzekucja administracyjna w czasach epidemii: oznacza to wysyłać upomnienia? Kiedy wystawiać tytuły wykonawcze? Czy wszystkie egzekucje będą wstrzymane na czas dochody rachunkowe i podatkowe majątkowe gminy co to epidemii?

Najnowsze artykuły:

Top