Usługi budowlane Zmiany umowy budowlanej i ich wpływ na globalnyUsługi budowlane Zmiany umowy budowlanej i ich wpływ na globalny budżet przychodów na usługi budowlane zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą wiedzieć m. in.: w jaki sposób ująć kontrakty długoterminowe w rachunkowości przedsiębiorstw? Jakie są metody wyceny i ujęcia w sprawozdaniu finansowym przychodów i kosztów zgrupowanych z realizacją kontraktów długoterminowych? Jak określić moment rozpoczęcia i zakończenia kontraktu, przypadający na różne okresy sprawozdawcze? Celem usług budowlanych jest zapoznanie uczestników z zasadami ewidencji, rozliczania i prezentacji w sprawozdaniu finansowym informacji o niezakończonych kontraktach na wykonanie usług. jakie usługi budowlane wykluczają z ryczałtu Podczas zajęć uczestnikom zostaną przekazane użyteczne umiejętności dotyczące ewidencji, rozliczania i prezentacji kontraktów. usługi budowlane prezentuje podobieństwa i różnice pomiędzy KSR 3 i MSR 11 Umowy o czy usługi budowlane mogą korzystać ze zwolnienia z vat usługę budowlaną. Korzyści dla uczestników usług budowlanych: Usługi budowlane Łączenie i dzielenie umów budowlanych,Usługi budowlane Definicja przychodów z umów budowlanych,Usługi budowlane Roszczenia,Usługi budowlane Ustalanie kosztów z niezakończonych usług budowlanych Przyswojenie szczegółowej znajomości dotyczącej rozliczania i ujmowania długoterminowych umów w sprawozdaniu finansowym. Adresaci usług budowlanych: osoby, jakie mają obecnie innymi słowy w przyszłości będą miały do czynienia z umowami długoterminowymi – wyjątkowo z branż budowlanej także informatycznej, głównych księgowych, księgowych, a również kierowników różnego szczebla, odpowiedzialnych za prowadzenie długoterminowych planów np. budowlanych innymi słowy IT lub Usługi budowlane Cel zakres i najważniejsze definicje standardu,Usługi budowlane Metoda obmiaru wykonanych prac,Usługi budowlane Przychody z umów o usługi budowlane wyrażone w walutach obcych,Usługi kiedy usługa budowlana jest wykonana budowlane Metoda stopnia zaawansowania - umowy o cenach ryczałtowych (stałych)

Najnowsze artykuły:

Top