Samodzielny księgowy przećwiczyszSamodzielny księgowy - przećwiczysz różne operacje gospodarcze w praktyce jest kompleksowe przygotowanie słuchacza do uzyskiwania zawodu księgowego (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy także aspektu jej stosowania (Dz. U. z 2014r., poz. 1145). Uczestnicy Zakładowy plan kont poznają wszelkie niezbędne aspekty rachunkowości i sprawozdawczości mikro i małych jednostek, uczą się podstawowych zadań powiązanych z opodatkowaniem, Dowody księgowe aktywnością gospodarczą, kadrami i rozliczeniem pracowników. Kurs może być pomocny zarówno na rzecz kierowników jednostki firm prowadzących pełną rachunkowość. To drugi stadium zawodu księgowego, który otwiera drogę do zdobycia tytułu głównego księgowego także dyplomowanego księgowego. W ramach księgowości, pod okiem doświadczonego wykładowcy - praktyka: zdobędziesz kompetencje w obrębie zawodu księgowy (kod zawodu 241103), zdobędziesz umiejętności niezbędne do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego, poznasz zagadnienia z aspektu działalności gospodarczej, poznasz zagadnienia z zakresu ewidencji podatkowych, poznasz zagadnienia z zakresu podatku dochodowego, poznasz zadania z aspektu prawa pracy, poznasz poznasz zagadnienia z zakresu ewidencji podatkowych zadania z obszaru podatku VAT, poznasz teoretyczne i pożyteczne zadania w obszarze majątku trwałego, poznasz teoretyczne i rzeczowe zagadnienia w obszarze majątku obrotowego, poznasz teoretyczne i rzeczowe zagadnienia w zakresie pasywów jednostki, poznasz teoretyczne i pożyteczne zadania w obszarze przychodów i kosztów, poznasz teoretyczne i rzeczowe zadania w zakresie organizacji rachunkowości, poznasz teoretyczne i rzeczowe zadania w obszarze sprawozdawczości jednostek, przećwiczysz różne operacje gospodarcze w praktyce, nauczysz się rachunkowości komputerowej na przykładzie programu Symfonia FK. Adresaci wpisu: osoby, które w ostatnim czasie rozpoczęły pracę w działach księgowości,posiadają podstawową wiedzę także doświadczenie, osoby, które zamierzają podjąć pracę na stanowisku samodzielnego księgowego, osoby, które ostatnio podjęły pracę na stanowisku samodzielnego księgowego, osoby, które zamierzają zdobyć kompetencje w toku kodu zawodowego (241103), osoby, jakie chcą opracować się do kursu Głównego księgowego, właściciele firm, które prowadzą pełną rachunkowość, kierownicy jednostek na kompletnej rachunkowości.

Najnowsze artykuły:

Top