Akta osobowe pozostała dokumentacja przyAkta osobowe pozostała dokumentacja przy nawiązaniu stosunku pracy i Celem wpisu na blogu jest reprezentacja od strony praktycznej zadań zgrupowanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych również orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki prowadzenia dokumentacji kadrowej. Szkolenie odpowie m.in. na pytania lub można żądać od kandydata na pracownika zaświadczenia o niekaralności i jakie dokumenty powinny zawierać akta osobowe akta osobowe jakie oświadczenia jak długo takie zaświadczenie jest aktualne, to znaczy umowa o pracę zawarta w formie ustnej jest ważna także w jaki sposób prawidłowo zabić z akt pracowniczych odpis zawiadomienia o ukaraniu pracownika karą porządkową. W trakcie wpisu na blogu uczestnicy skompletują teczkę akt osobowych. Zobacz Zasady prowadzenia akt osobowych pracowników i archiwizacji dokumentacji pracowniczej. Nowe reguły prowadzenia i archiwizowania dokumentacji pracowniczej na podstawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych dodatkowo ich elektronizacją. Dokumenty pochodzące od kandydatów na pracowników. Dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia. Dokumenty dotyczące ustania stosunku pracy. Dokumentacja związana z odpowiedzialnością porządkową jak przechowywać akta osobowe pracownika. Pozostała dokumentacja pracownicza w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.

Najnowsze artykuły:

Top