Co to inwentaryzacja ile mozna zarobicCo to inwentaryzacja ile mozna zarobic Inwentaryzacja roczna jest jedną z podstawowych dziedzin rachunkowości tuż obok prowadzenia ksiąg rachunkowych, wyceny pasywów i aktywów a zarówno sporządzania sprawozdawczości finansowej. Czasami niesłusznie uważa się inwentaryzację jako zbyteczny obowiązek, nie pamiętając o nieocenionych korzyściach jakie ze sobą niesie. Spis z natury to niekiedy jedyna sposobność tak aby przyznać wcięcie majątku wykazywany w księgach rachunkowych, ocenić użyteczność posiadanych składników majątku a zarówno zidentyfikować niepotrzebne elementy. Pozwala podobnie wyszperać funkcjonujące nieprawidłowości w płaszczyźnie zarządzania majątkiem. Pozwala na rozpoznanie zagrożeń oraz służy rozliczeniu osób materialnie odpowiedzialnych za powierzony majątek. Na szkolenie zapraszamy wszystkich tych, jacy chcą wiedzieć m. in.: Czy zawsze inwentaryzację trzeba przeprowadzać na 31 grudnia? Co rozumiemy pod pojęciem „Teren strzeżony"? Kto powinien być członkiem zespołu spisowego a kto komisji inwentaryzacyjnej? Czy muszą być w firmie wyznaczone osoby odpowiedzialne materialnie? Kto odpowiada za przeprowadzenie inwentaryzacji? Zapoznanie z zasadami prawidłowego przeprowadzenia procesu inwentaryzacji w firmie, przede wszystkim rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych. W trakcie artykułu użytkownicy otrzymają wzory dokumentów, będą aktywnie uczestniczyć w rozwiązywaniu przykładowych zadań z obszaru inwentaryzacji. Adresaci artykułu: pracownicy zajmujący się praktyczną realizacją inwentaryzacji, pracownicy odpowiedzialni za gospodarkę materiałową oraz środkami trwałymi i wyposażeniem, główni księgowi – księgowi, zajmujący się rozliczeniem aktywów inwentaryzacji, inne osoby Inwentaryzacja Odpowiedzialność materialna pracowników zainteresowane tematyką inwentaryzacji.

Najnowsze artykuły:

Top