rozporządzenie ministra finansów wieloletniarozporządzenie ministra finansów wieloletnia prognoza finansowa to Ekonomiczna wartość dodana ćwiczenia. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego również spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego. W artykule omawiane będą metody skutecznego usprawnienia procesu budżetowania, tak by sprowadzić jego wady i wydobyć z niego jakim sposobem najwięcej zalet. Niezależnie od przekazywanej wiedzy teoretycznej, niezachwianie akcentowana jest praktyczna strona proponowanych rozwiązań. Szczególny nacisk zostanie umieszczony na przygotowanie uczestników artykułu inyernetowego do samodzielnego wdrożenia omawianych usprawnień (na różnorodnych poziomach zarządzania), jakże zarówno na prawidłowe ich wykorzystywanie w codziennej praktyce biznesowej, w samodzielna nauka księgowania ziór zadań ten sposób by przynosiły one jakim sposobem największe korzyści na rzecz firmy. Uczestnicy artykułu będą mieli opcja sprawdzenia swojej wiedzy na praktycznych przykładach. Wprowadzenie reprezentacja najważniejszych, realnych problemów z budżetowaniem. Przedstawienie narzędzi wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, jakie można zaimplementować u budżetowania: prognozowanie kroczące (definicja, impuls narzędzia, sposoby praktycznego wdrożenia, rzeczowe przykłady, ćwiczenie). Zbilansowana Karta Wyników Balanced Scorecard (definicja, propozycja narzędzia, sposoby praktycznego wdrożenia, praktyczne przykłady, ćwiczenie), benchmarking zewnętrzny dodatkowo wewnętrzny (definicja, przedsięwzięcie narzędzia, metody praktycznego wdrożenia, praktyczne przykłady, ćwiczenie), ekonomiczna wartość dodana Economic Value Added (definicja, inicjatywa narzędzia, sposoby praktycznego wdrożenia, pożyteczne przykłady, ćwiczenie). Sposoby na integrację: prognozowania kroczącego z budżetowaniem, Zbilansowanej Karty Wyników z budżetowaniem, benchmarkingu z budżetowaniem, ekonomicznej wartości dodanej z budżetowaniem. Praktyczne sposoby radzenia sobie z najistotniejszymi problemami związanymi z budżetowaniem. Przykład nowoczesnego systemu motywacyjnego na rzecz pracowników opartego na budżetowaniu także powyższych narzędziach. Rozwiązanie kilku praktycznych problemów z budżetowaniem zgłoszonych przez uczestników artykułu internetowego. Najważniejszych wnioski z artykułu internetowego.

Najnowsze artykuły:

Top