Prawo medyczne i hurtownie leków Błąd w sztuce lekarskiejPrawo medyczne i hurtownie leków. Błąd w sztuce lekarskiej, także w obszarze diagnozy, w jaki sposób i terapii wybranej dla danego pacjenta, stanowi podstawę do uzyskania odszkodowania w świetle prawa medycznego. Często lecz osoby, których stan zdrowia pogorszył się w efekcie błędnych działań lekarzy nie wiedzą, w jaki sposób właściwie funkcjonują prawa pacjenta i jak uzyskać odszkodowanie. Podobna niewiedza dotyczy zarówno szerokiego grona pracowników służby zdrowia – od ordynatorów szpitali aż po przedstawicieli personelu medycznego. Prawa lekarza, też jakim sposobem prawa pacjenta są dlatego uniwersalnie łamane, przeto w sytuacjach spornych warto zwrócić się o poradę prawną do eksperta. Kształcenie zawodowe osób wykonujących zawód ratownika medycznego było i jest ukierunkowane na realizację świadczeń w obszarze ratownictwa medycznego. Potwierdzeniem powyższego jest fakt, iż w uprzednio obowiązującej ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym zawód ratownika medycznego był związany z wykonywaniem medycznych czynności ratunkowych w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Wydane na podstawie delegacji tej ustawy rozporządzenie zawierało zaledwie wykazy medycznych czynności ratunkowych wykonywanych przez ratownika medycznego samodzielnie i pod nadzorem lekarza systemu. Artykuł podzielony jest na sześć głównych działów: 1. Prawo farmaceutyczne, apteki, hurtownie leków, wytwarzanie produktów leczniczych. 2. Wyroby medyczne, produkty biobójcze, rejestracja. prawo medyczne w algorytmach 3. Odpłatność za leki i materiały medyczne, recepty, ceny detaliczne i hurtowe leków. 4. Izby aptekarskie, zawód farmaceuty. 5. Przeciwdziałanie narkomanii. 6. Przepisy powiązane. Dodatkowe akty legislacyjne Ustawa o kosmetykach, KPA, KKS, Ochrony środowiska, Ustawa o rezerwach strategicznych, Kontrola skarbowa, KC, przepisy dotyczące leków stosowanych u zwierząt i wiele innych, Ustawa o działalności leczniczej. Artykuł o prawie medycznym ma możliwy do czytania i transparentny układ. Ostatnie przemiany zostały wyróżnione wytłuszczonym drukiem. Przy każdej zmianie znajduje się przypis, informujący od kiedy zmiana obowiązuje i jakim aktem prawnym została wprowadzona.

Komentarze: 1


noavatar.png
Barbara Adamiak autorka komentarza Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym 2020-05-10

Bardzo interesujący temat, dzięki za założenie.

Najnowsze artykuły:

Top