Na jakich zasadach można umieścić CV nowego pracownikaNa jakich zasadach można umieścić CV nowego pracownika w aktach osobowych? jest wyobrażenie od strony praktycznej zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dodatkowo orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki prowadzenia dokumentacji kadrowej. Szkolenie odpowie m.in. na pytania to znaczy można żądać od kandydata na Jakie są zasady usuwania dokumentów i danych po zakończeniu okresu ich przechowywania zgodnie z wykładnią UODO? pracownika zaświadczenia o niekaralności i jak długo takie zaświadczenie jest aktualne, to znaczy umowa o pracę zawarta w formie ustnej jest ważna także jak Jakie są zasady przechowywania dokumentów w części D akt osobowych? prawidłowo wyeliminować z akt pracowniczych transkrypcja zawiadomienia o ukaraniu pracownika karą porządkową. W trakcie szkolenia uczestnicy skompletują teczkę akt osobowych. Dokumentacja pracownicza (kadrowa). Nawiązywanie i rozwiązanie stosunku pracy. Nowe świadectwo pracy i normy wydawania. Najnowsze zmiany w obszarze prowadzenia akt osobowych, dokumentacji pracowniczej i dokumentacji zatrudnieniowej. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji kadrowej na innowacyjnych zasadach z uwzględnieniem przepisów o skróceniu okresu przechowywania dokumentów również elektronizacji akt osobowych, zakaz kserowania dokumentów. Dokumentacja związana z czasem pracy. RODO – Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu (w dziale kadr)

Najnowsze artykuły:

Top