Legalna pobyt cudzoziemca naLegalna pobyt cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pobyt na podstawie stampili w paszporcie wprowadzane uregulowania ustawowe wynikające z ustawy kiedy i na jakich zasadach można przedłużyć cudzoziemcowi wizę! z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach zgrupowanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą się do również do cudzoziemców. W obliczu narastającego zagrożenia wprowadzono jak zatrudnić cudzoziemca z kartą pobytu wydaną na innego pracodawcę zakazy dotyczące cudzoziemców także nowe schematy postępowania organów i instytucji państwowych, przede wszystkich MSWiA, Straży Granicznej i urzędów wojewódzkich, jakich znajomość jest niezbędna w procesie zatrudnienia cudzoziemców. W trakcie szkolenia omówione zostaną nowe uprawnienia i obowiązki przedsiębiorców związane z procedurą legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców, zgodne z najnowszymi stanowiskami MSWiA, Straży Granicznej, urzędów wojewódzkich i Państwowej Inspekcji Pracy. W czasie szkolenia zostaną zarówno przekazane prawa i obowiązki przedsiębiorcy zatrudnianie cudzoziemców jakie dokumenty i cudzoziemca w związku z ww. ustawą także ustawy tzw. „tarczy antykryzysowej”.

Najnowsze artykuły:

Top