COVID19 Obowiązki informacyjneCOVID-19 Obowiązki informacyjne (publikacyjne) zamawiającego również sprawozdanie postępowania o zamówienie publiczne: od 1 stycznia 2021 r. roku wejdzie w życie obowiązkowa od kiedy elektronizacja zamówień publicznych elektronizacja zamówień publicznych w praktyce książka pełna elektronizacja udzielania zamówień - także poniżej progów. Wiele ekspertów uważa, że uprzednio dziś wypada zaznajomić się z nowymi rozwiązaniami ażeby bezpiecznie spełnić wymogi ustawowe. Co ważne obowiązek obejmie też wielu mniejszych zamawiających, którzy na razie nie stosowali narzędzi elektronicznych. Dla tych urzędów będzie to największe wyzwanie. W trakcie wpisu na blogu omówimy : wymagania dokumentacyjne wobec wykonawców (oświadczenie wstępne wykonawcy, JEDZ, E-dokumenty urzędowe), oferty w postępowaniu elektronicznym (reguły składania elektronicznej oferty od progów unijnych, otwarcie ofert, wyjaśnienia treści oferty również poprawienie omyłek w elektronicznych ofertach, odrzucenie oferty), nowe regulacje dot. wadium także obowiązki informacyjne (publikacyjne) zamawiającego. Wpis na bloguo zamówieniach adresowane jest do osób odpowiedzialnych za realizację i dokumentowanie procedur, jak zarówno dla osób podejmujących decyzje w komórkach zamówień publicznych innymi słowy zamawiającego. Adresatem niniejszego wpisu na blogu jest również naczelnik jednostki (kierownik zamawiającego) odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania. Zobacz COVID-19 Rozwiązywanie sytuacji problemowych dodatkowo spornych połączonych z wystąpieniem epidemii

Najnowsze artykuły:

Top