Terminy rozpoznawania spraw Mobbing i dyskryminacjaTerminy rozpoznawania spraw Mobbing i dyskryminacja. W języku angielskim mob oznacza napaść na kogoś, nagabywać, atakować. Definicja mobbingu mówi o działaniach, które mają miejsce w dłuższej perspektywie czasu o charakterze powtarzającym się, jakich celem jest wyrządzenie psychicznego i czasem fizycznego bólu. Nakierowany jest wielokrotnie na jedną osobę, ale może także traktować grupy ludzi. Z roku na rok problem jest jeszcze bardziej poważny, a liczba pozwów trafiających na kanwę sądową wzrasta. Już w 2017 roku rozpatrywanych było z grubsza 2,5 tysiąca takich spraw, gdy w 2015 czy przepisy określają czas pracy przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy roku było ich aż pięć razy mniej. Co roku nieco tysięcy zgłoszeń trafia zarówno bezpośrednio do Państwowej Inspekcji Pracy, choć nie mogą być rozpatrzone przez ten organ, to zjawisko ten potwierdza rozmiary problemu. Czy organizacje mogą wpływać na ograniczenie liczby przypadków, w których zatrudnieni są narażeni na uciążliwe i nieprzyjemne zachowania czy nękanie ze strony przełożonych lub współpracowników? Czy odpowiedni system edukacji i rozwoju kadry może mieć pozytywny wpływ na zachowania zatrudnionych względem innych w miejscu pracy? Kodeks pracy definiuje mobbing jako funkcja albo zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciw niemu, polegające na jaki czas pracy obowiązuje kierowców uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu, wywołujące zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące czyli mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Tyle teorii. W praktyce mobbing może przybierać różne formy, nawet wiązać się z wykorzystywaniem seksualnym. Można go zaznawać również ze strony pracodawcy, jakim sposobem i współpracowników.

Najnowsze artykuły:

Top