Koronawirus a Środki prawne stosowane przez inspektora pracyKoronawirus a Środki prawne stosowane przez inspektora pracy w sytuacji stwierdzenia naruszenia przepisów o czasie pracy i czas pracy to przede wszystkim dokonywanie optymalnych wyborów. Odpowiedziana zrzeszenie przygotowująca się do planowania, ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy powinna realizować wyborów mając na uwadze natura zwłaszcza istota wykonywanej rzez pracownika pracy. W czasie webinarium słuchacze poznają cała kafeterię możliwości przewidzianych Kodeksie pracy co ułatwi podejmowanie niejednokrotnie trudnych decyzji i dokonywanie właściwych wyborów. Szczególnie uwzględnione zostaną rozwiązania legislacyjne umożliwiające organizację czasu pracy w dobie zagrożenia zakażeniem COVID 19. Wybór optymalnego systemu czasu pracy: podstawowy, zadaniowy czy równoważny. Wybór długości okresów rozliczeniowych czasu pracy. Wybór wielkości etatu. Wybór miejsca wykonywanej pracy i związanego z nim systemu czasu pracy. Wybór zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej: papierowa innymi słowy elektroniczna, w jednym czyli w wielu dokumentach? Wybór optymalnego sposobu rekompensowania nadgodzin również pracy w niedziel i świętą. Podstawowym celem artykułu blogowego jest zapoznanie Państwa z praktycznymi metodami stosowania artykułów o czasie pracy i urlopach wypoczynkowych. Szkolenie prowadzone jest w chronologicznym porządku czynności związanych z zarządzaniem czasem pracy i udzielaniem urlopu wypoczynkowego. Wspólnie z wykładowcą będą Państwo w pierwszej Rekomendowane zapisy w regulaminie pracy części poznawać normy planowania czasu pracy (harmonogramy, grafiki, zapisy regulaminowe), a później w drugiej - dokonane zostaną rozliczenia przepracowanego czasu pracy na podstawie prawidłowo sporządzonej ewidencji czasu pracy. W czasie artykułu blogowego omówione tak jak zostaną metody kontrolowania czasu pracy poprzez inspektorów pracy w celu zapoznania słuchaczy z możliwościami ustalania przez inspektora Zasady sporządzania planów urlopów nieprawidłowości w obszarze gospodarowania czasem pracy. Poznają Państwo tak jak reguły ustalania Wady i zalety 12 miesięcznych okresów rozliczeniowych prawa do urlopu wypoczynkowego, normy udzielania, przerywania i odwoływania pracownika z urlopu wypoczynkowego, W czasie artykułu blogowego praktycznej analizie poddane zostaną liczne przykłady wspólnie omawiane ze słuchaczami, udzielone odpowiedzi na zadawane przez nich pytania w oparciu o specyfikę uwarunkowań Państwa organizacji.

Najnowsze artykuły:

Top