Legalna pobyt cudzoziemca Status cudzoziemcówLegalna pobyt cudzoziemca Status cudzoziemców i obywateli polskich wykonujących pracę za granicą wprowadzane uregulowania prawne wynikające z ustawy z dnia 2 marca jak zatrudnić cudzoziemca spoza ue 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach zgrupowanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą się do również do cudzoziemców. W obliczu narastającego zagrożenia wprowadzono zakazy dotyczące cudzoziemców również nowe zarysy postępowania organów i instytucji państwowych, przede wszystkich MSWiA, Straży Granicznej i urzędów wojewódzkich, jakich znajomość jest niezbędna w procesie zatrudnienia cudzoziemców. W trakcie szkolenia omówione zostaną nowe uprawnienia i obowiązki przedsiębiorców spojone z procedurą legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców, zgodne z najnowszymi stanowiskami MSWiA, Straży Granicznej, urzędów wojewódzkich i Państwowej Inspekcji Pracy. W czasie szkolenia zostaną zarówno przekazane prawa i obowiązki przedsiębiorcy i cudzoziemca w związku z ww. ustawą oraz ustawy tzw. „tarczy antykryzysowej”.

Najnowsze artykuły:

Top