Compliance Management Systems HR compliance PrawidłowoCompliance Management Systems HR compliance. Prawidłowo wdrożone i stosowane w praktyce zasady compliance pozwalają na uniknięcie lub zminimalizowanie wielu ryzyk, takich jakim sposobem nadużycia gospodarcze, przestępstwa finansowe, nieuczciwe działania pracowników i kadry zarządzającej, odpowiedzialność karna i karnoskarbowa przedstawicieli i pracowników przedsiębiorcy, nieuczciwa konkurencja, ochrona danych osobowych, utrata danych, cyberprzestępczość, a podobnie korupcja. Podpowiemy w artykule, bazując na doświadczeniu i znajomości praktycznej, jak wystrzec się pułapek w funkcjonowaniu systemów compliance, żeby uniknąć niepożądanych sytuacji. Pracodawcy, osoby odpowiedzialne za wdrażanie i stosowanie procedur i systemów compliance, osoby pełniące funkcję complinace officer, członkowie zarządów, prawnicy wewnętrzni. Czym jest compliance i w jaki sposób się do niego przygotować? Organizacja i miejsce compliance w firmie, zapewnienie skuteczności na etapie. Rola kodeksów etycznych i wewnętrznych procedur compliance. O czym wypada pomnieć przy wdrażaniu i stosowaniu compliance? Pułapki i naruszenia procedur compliance – omówienie jak zostac compliance procedury instrukcje formularze officer przykładów. Compliance a wirtualna przestępczość. Compliance a odpowiedzialność karna i karno-skarbowa. Compliance a prawo konkurencji. Perspektywy rozwoju compliance. Dlaczego complinace będzie zyskiwał na znaczeniu? Artykuł jest adresowany do inspektorów ochrony danych, oficerów compliance, radców prawnych i adwokatów, działów kadr.

Najnowsze artykuły:

Top