Ceny transferowe nietransakcyjne przemieszczenieCeny transferowe nietransakcyjne przemieszczenie towarów a obowiązek rozliczenia WDT celem artykułu o cenach transferowych jest reprezentacja uczestnikom tematyki rozliczania podatku VAT od transakcji transgranicznych zgrupowanych z obrotem i transportem towarów. Uczestnicy będą mogli zaznajomić się zarówno z zasadami rozliczania podatku VAT w przypadku dostaw sytuacje niepowodujące obowiązku rozliczenia WNT i zaczerpnąć towarów na terytorium Unii Europejskiej w jaki sposób i z poza Unii jednakowoż tak jak z tematyką rozliczania usług transportowych, które w przepisach podatkowych pozostały uregulowane w sposób szczególny. punkt o cenach transferowych zostało opracowane w taki sposób, tak aby pokazać nie tylko typowe operacje dostawy towarów i świadczenia usług transportu, toż również ma na uwadze rożne powiązania zachodzące pomiędzy tymi operacjami gospodarczymi, w jaki sposób na przykład: refakturowanie usługi transportowej, dostawa towarów włącznie z transportem ewentualnie nabycie w innym państwie towarów niezbędnych do wyświadczenia usługi transportowej oznacza to świadczenie usług dodatkowych do usługi transportu towarów. Całość prowadzona jest w oparciu o aktualne przepisy podatkowe z uwzględnieniem najnowszych wykładni i wyroków sądowych związanych z poruszaną tematyką. Polecamy podobnie paragraf o cenach transferowych: Zwrot podatku Vat naliczonego w innym państwie Unii Europejskiej. Korzyści na rzecz uczestników artykułu o cenach transferowych: poznanie zasad rozliczania podatku VAT w operacjach transportu i obrotu towarami, usystematyzowanie znajomości związanej z rozliczaniem podatku Vat od obrotu i transportu towarów, poznanie najnowszych egzegezy podatkowych i wyroków sądowych, nabycie umiejętności trafnego klasyfikowania rozliczanych transakcji, poznanie zasad należytego dokumentowania wyżej wymienionych transakcji do celów podatku VAT, nabycie kiedy transakcję należy rozliczyć jako WDT? umiejętności samodzielnego sporządzania odpowiednich deklaracji i informacji podatkowych.

Najnowsze artykuły:

Top