BHP i praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresieBHP i praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie Szkolenia BHP pracodawca powinien powtarzać w czasie trwania stosunku pracy pracownika w sprawie utrwalenia informacji z tej dziedziny także przedstawienia ewentualnych zmian. Kwestia częstotliwości szkoleń BHP związana jest z rodzajem i warunkami wykonywanej pracy. Nie wolno uznać pracownika do pracy, do której realizowania nie posiada on wymaganych kwalifikacji czyli potrzebnych umiejętności,a podobnie dostatecznej znajomości artykułów również zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto szkolenia BHP również wstępne, w jaki sposób i okresowe powinno przebywać się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Po zapoznaniu się z ile kosztuje szkolenie bhp dla jednego pracownika instrukcjami i wskazówkami bezpieczeństwa i higieny pracy pracownik jest obowiązany uznać ten fakt na piśmie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem go do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę. Jeśli zdarzy się tak, że nowy pracownik przeszedł szkolenie wstępne u poprzedniego pracodawcy, a teraz, w nowej firmie obejmuje takie same obowiązki, wtedy może być zwolniony ze wstępnego szkolenia BHP. Liczba zatrudnionych pracowników w zakładzie decyduje o obowiązku utworzenia służby BHP, jaka ma za zadanie radzić i piastować kontrolę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeżeli pracodawca zatrudnia więcej niż 100 pracowników, winien utworzenia służby BHP, przeciwnie zaś w przypadku zatrudnienia poniżej 100 osób może zwierzyć się zadania służby jednemu z pracowników zatrudnionych na danym stanowisku. Wstępne szkolenie BHP zawiera instruktaż uproszczony dodatkowo nauczanie stanowiskowy. Instruktaż uproszczony dotyczy kodeksów BHP obowiązujących ogólnie, w czy szkolenie bhp wlicza się do czasu pracy całej firmie. A szkolenie stanowiskowy uczy jakże bezpiecznie wykonywać konkretne obowiązki. Pracodawca nie tylko musi przeprowadzić wstępne szkolenie BHP dla nowozatrudnionych pracowników, lecz także z pewnością chce to zrobić. W końcu podmiot źle przygotowana do pracy może przynieść więcej szkód niż pożytku. I to wcale nie ze swojej winy.

Najnowsze artykuły:

Top